Plasti, kaabli ja muu ribamaterjali seadmed ning abinõud